Kestävän kiinteistön merkki: LEED Platina

Toimimme vastuullisesti ja rakennamme hyvää. GO21-toimitilakohteen suunnittelussa otamme ympäristön kokonaisvaltaisesti huomioon – siitä osoituksena haemme kohteelle jo rakennusvaiheessa LEED-ympäristösertifiointijärjestelmän korkeinta Platina-tasoa.

LEED on kansainvälisesti tunnetuin ympäristösertifiointijärjestelmä, jossa arvioidaan kohteen ympäristöominaisuuksia kattavan kriteeristön avulla. Tavoittelemme GO21:lle LEED-sertifikaatin Platina-tasoa, ja noudatamme sen uusimman version (v4) mukaisia, aikaisemmista versioista entisestään tiukentuneita kriteereitä. Voimmekin ylpeänä todeta, että GO21 tulee valmistuessaan olemaan Suomen ensimmäisiä uudiskohteita, jotka täyttävät aikaisempaa tiukemmat Platina-tason kriteerit.

LEED-sertifikaatti todentaa, että GO21:n toteutus vastaa ympäristön kannalta kestäviä periaatteita ja tarjoaa siten myös käyttäjilleen vastuulliset tilaratkaisut. Esimerkkejä kohteen konkreettisista valinnoista ovat esimerkiksi energiatehokkaat LVI- ja valaistusjärjestelmät, vähän vettä kuluttavat vesikalusteet sekä terveysturvalliset materiaalivalinnat.

Ympäristöä mahdollisimman vähän kuluttava rakentamistapa kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Sitoudumme toimitilojen kestävään ylläpitoon ja energiaa säästävään käyttöön, mikä näkyy tilojen käyttäjille kohtuullisina ja ennakoitavina ylläpitokustannuksina.

Kerromme mielellämme lisää GO21:n ympäristötavoitteista! 

WELL-sertifikaatti – Tilasuunnittelu lisää hyvinvointia

Houkuttelevat toimitilat kuuluvat tänä päivänä monen yrityksen rekrytointivaltteihin. Viihtyisät ja toimivat tilat edistävät henkilöstön työtyytyväisyyttä ja lisäävät työn tuottavuutta. Tilojen terveysturvallisuus näkyy myös viivan alla, kun henkilöstön oireilu ei tuota työterveyden kustannuksia tai sairauspoissaoloja.

GO21 -kohteen suunnittelun lähtökohta on tilankäyttäjien kokonaisvaltainen hyvinvointi, ja sen vuoksi haemme kohteelle sen valmistuttua WELL Core -sertifiointia. WELL Core ottaa lähtökohtaisesti huomioon kiinteistön omistajan vaikutuspiirissä olevat osa-alueet ja keskittyy erityisesti tilan käyttäjien terveyteen ja hyvinvointiin.

Kansainvälinen WELL-sertifiointijärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2014. GO21 kuuluu valmistuttuaan toimitilakentän pioneereihin, sillä WELL-sertifikaattia on Pohjoismaissakin myönnetty toistaiseksi vain muutamille kiinteistöille.

WELL-sertifioinnissa tarkasteltavia asioita ovat esimerkiksi ilmanlaatu, valaistus, akustiikka sekä eri toimintojen sijoittuminen tilaan. Teknisten ominaisuuksien lisäksi sertifioinnissa kiinnitetään huomiota myös tilojen yleiseen viihtyvyyteen. Vuokralaisia rohkaisemme sertifioimaan myös omat tilansa – kiinteistön saavuttamat WELL Core -vaatimukset voidaan osittain hyväksyttää suoraan vuokralaisen omaan sertifiointiin.

GO21:n vuokralaisena saat terveysturvallisten ja kestävien tilojen lisäksi tietoa siitä, miten tiloja voi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta.

Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää!